Project 2005

In mei 2005 zal de uitreiking plaatsvinden van de emancipatieprijs ‘it roze pompeblêd’ door het Anna Blamanhuis te Leeuwarden.

In juni 2005 presenteert Museum Smallingerland te Drachten twee series sieraden die betrekking hebben op het werk van Wim Bors. Bors geeft zijn visie op de overeenkomsten tussen het Waddengebied en de noordkust van Frankrijk in de vorm van films, foto’s en dia’s. De broches ‘Impression’ (zilver/still) naar aanleiding van de gelijknamige video vertalen de Franse Noordkust.

De serie ‘Waddenzee’ (zilver/ versteend hout) hebben betrekking op het waddengebied.

Van 5 augustus t/m 11 september 2005 is er een tentoonstelling "VIERKANT" van zilveren sieraden en objecten in Galerie De Valk te Harlingen van alle leden en drie oud-leden van het Gilde van Friese Goud- en Zilversmeden op het thema ”vierkant”

Van 24 september t/m 23 oktober 2005 reisde de expositie van alle Gildeleden en drie oud-leden door naar Galerie 45 te West-dorpe Z-Vl., samen met schilderijen van Eddy Sikma uit Leeuwarden en keramiek van Jan Dekker uit Dokkum.